Opdrachten

Inhouse bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium vroeg een 4-urige inhousetraining waarbij de deelnemers leren bondig en precies te (her)schrijven in een toegankelijke standaardtaal.  “Zeer interessante opleiding met goede structuur en relevante voorbeelden....

Maatopleiding magistraten

    Voor het eerst mocht Bureau Klare Taal een maatopleiding Heldere arresten schrijven ontwikkelen. De opdrachtgever is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Intussen volgden twee groepen Nederlandstalige rechters van de Raad deze opleiding. Midden maart...

Recente opdrachten

Voor het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed: grondig ‘herdesignen’ van complexe standaardbrieven en overheidsbeslissingen. Voor KBC Klantencommunicatie: redactie klantgerichte reglementen. Voor overheden: Politeia-opleiding helder en scanbaar schrijven...

Bureau Klare Taal inhouse bij advocaten

LM&DS-advocaten uit Mechelen organiseerde een klaretaalopleiding van een halve dag voor alle advocaten en stagiairs. Deze interactieve training bevat tekstvoorbeelden uit de advocatuur en aangepaste oefeningen. “Zeer nuttig, praktisch, inspirerend en nog...

Bureau Klare Taal inhouse bij de notaris

De notariskantoren kozen voor de open klaretaalopleiding voor notarissen en notariële medewerkers. Een vaste opleidingsmodule van een halve dag met herkenbare tekstvoorbeelden uit de notariële wereld. “Zeer leerrijk. Geen ver-van-mijn-bedshow. Veel tips die we...

Bureau Klare Taal inhouse bij Acerta

HR-dienstengroep Acerta koos voor een complete maatopleiding om werkinstructies, interne nota’s en mailings met complexe, vaak technische inhoud scanbaar en helder te krijgen. We werkten intensief op eigen tekstmateriaal. De cursisten kregen een 8-urige...