Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium vroeg een 4-urige inhousetraining waarbij de deelnemers leren bondig en precies te (her)schrijven in een toegankelijke standaardtaal. 

“Zeer interessante opleiding met goede structuur en relevante voorbeelden. (Stijn De Groof, projectmedewerker “digitalisering)

“Deze basisopleiding maakt duidelijk hoe we ons moeten aanpassen aan de evolutie van taal en sociale media. Ik kreeg zeer nuttige tips om vlot te communiceren.” (Hélène Dubois, schilderrestaurator)

Share This