Voor het eerst mocht Bureau Klare Taal een maatopleiding Heldere arresten schrijven ontwikkelen. De opdrachtgever is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Intussen volgden twee groepen Nederlandstalige rechters van de Raad deze opleiding. Midden maart sluit een derde groep aan.

In mei en juni plannen we gelijkaardige trainingen voor de Franstalige collega-magistraten. 

Een greep uit de reacties:

“Op gedreven wijze gegeven met oog voor het specifiek karakter van een arrest. Ook de praktische oefeningen zijn voldoende intensief en toegespitst op ons werk. Bedankt.”
(An Maes, rechter in vreemdelingenzaken)
 

“Een bijzonder nuttige opleiding om platgetreden paden te verlaten en de durf te kweken om via de taal mee te werken aan een betere rechtsbedeling.”
(Anja Wijnants, rechter in vreemdelingenzaken)

“Heldere opleiding vol met tips om heldere arresten te schrijven. Ik ben blij dat ik ze gevolgd heb.”
(Chris Dignef, rechter in vreemdelingenzaken)

“Zeer interessant en handig voor alle juristen.”
(Marie-Claire Goethals, Kamervoorzitter)

Share This