• Voor het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed: grondig ‘herdesignen’ van complexe standaardbrieven en overheidsbeslissingen.
  • Voor KBC Klantencommunicatie: redactie klantgerichte reglementen.
  • Voor overheden: Politeia-opleiding helder en scanbaar schrijven voor het web.
  • Voor de ngo-federatie: complete maatopleiding om complexe schermteksten helder en scanbaar maken.
  • Voor de Vlaamse Landmaatschappij: complete maatopleiding voor de dienst Financiële Dossiers en Bewaarbehandeling van de afdeling Mestbank.

Wilt u ook heldere teksten aanbieden? Bel of mail gerust.

Share This