“Tot nu toe keken we liever weg en beschouwden we de rechtstaal als noodzakelijk kwaad. Maar vandaag valt het niet langer te ontkennen: we moeten meer doen om begrijpelijk te communiceren. Het recht is van en voor iedereen. De burger moet centraal staan.”

Share This