Waar Nederlanders zuur lachen, lachen Vlamingen liever groen. En een maatschappelijk werker is bij ons toch eerder een sociaal assistent. Kortom, het Standaardnederlands mag intussen gerust wat Vlaamser, ook in zakelijke communicatie. Toch ontdekken we in professionele teksten geregeld taalakkefietjes die we bij Nederlanders minder snel zien opduiken. 

Dat komt omdat de schrijver onbewust:

> aan woorden een verkeerde betekenis geeft:

  • Het middel wordt weerhouden. Weerhouden betekent weren, beletten, tegenhouden, terwijl de schrijver net het omgekeerde wil zeggen, namelijk: Het middel wordt aanvaard.
  • De meeting gaat door op maandagochtend. Toch gaat iets maar door als het eerder werd afgelast. De schrijver bedoelt eigenlijk: De meeting vindt plaats op …
  • Ik betracht realistische doelen. Maar betrachten betekent zich houden aan, terwijl de schrijver hier ‘beogen’ bedoelt, dus: Ik beoog realistische doelen.

> fouten maakt tegen het Standaardnederlands:

  • Bent u akkoord? (= Gaat u akkoord?)
  • Van zodra ik het vonnis heb ontvangen, (= Zodra ik het vonnis heb ontvangen,)
  • Op het eerste zicht heeft de beklaagde gelijk (= Op het eerste gezicht)

​> woorden kiest die in zakelijke context te informeel aanvoelen:

  • autotaks ( = autobelasting)
  • autostrade (= autoweg, snelweg)

Gebruik de juiste woorden. Zo vermijdt u verkeerde interpretaties en communiceert u helder, zakelijk én precies.

Share This