Schrijftips

Veelgemaakte fouten

Waar Nederlanders zuur lachen, lachen Vlamingen liever groen. En een maatschappelijk werker is bij ons toch eerder een sociaal assistent. Kortom, het Standaardnederlands mag intussen gerust wat Vlaamser, ook in zakelijke communicatie. Toch ontdekken we in...

Welke leestekens kies je bij opsommingen?

De afgelopen weken stelden verscheidene cursisten me deze vraag: ‘Welke leestekens gebruik je bij opsommingen?’ Dringend tijd dus om hierover met u een tip te delen.   Zodra u drie elementen of meer hebt, kunt u die structureren via een opsomming....

Bekomen of verkrijgen

Tijdens een van de maatopleidingen Heldere arresten schrijven vroeg een rechter of je het werkwoord bekomen kan gebruiken in de betekenis van verkrijgen.  Bijvoorbeeld in de zin ‘U kunt een vergunning bekomen’. Bekomen doe je vooral van een slechte...

Vind de fout én schrap ballast

De confrater zal contact opnemen van zodra ze alle informatie met betrekking tot het dossier heeft kunnen inkijken. De confrater neemt contact op zodra ze alle informatie over het dossier heeft kunnen inkijken. De combinatie ‘van zodra’ spot ik geregeld in...

Kies voor helder contract

Huurcontract, bankcontract, koopcontact, verzekeringscontract. Ook u ondertekende wellicht een of meer contracten. Vraag is of u goed weet wát u ondertekende, want contracten zijn vaak lezeronvriendelijk opgesteld. Als u áchteraf vaststelt dat u de inhoud onvoldoende...

Klant kiest voor juridische teksten in begrijpelijke taal

Klantgericht juridisch schrijven is een uitstekend plan. Het schept vertrouwen en het levert u een commercieel voordeel op. Want klanten grijpen automatisch naar de tekst die ze het best begrijpen. Ontdek het verschil: Oorspronkelijke versie: Ingevolge de koppeling...

Behoudens & weerhouden

  We weerhouden alle bepalingen, behoudens het schadebeding van 20.000 euro. Weet u wat hier staat? Allicht begrijpt u deze zin zo: We aanvaarden alle bepalingen, behalve het schadebeding van 20.000 euro.    Maar klopt dat wel?  Nee, want weerhouden betekent...

“Doe maar gewoon”

‘Doe maar gewoon’, zegt onze opa als een van zijn kleinkinderen het graag te bont maakt. Drie woorden, die ogenblikkelijk effect hebben. Wel, gewoon doen is even krachtig in geschreven taal. Vergelijkt u even deze zinnen: De bvba Elo Design spitst zich toe...

2017 gelukkig nieuwjaar

Dát oudjaar & dít nieuwjaar

Ik had het beloofd tijdens één van de inhousetrainingen het afgelopen jaar. Ik zou een tip schrijven over het juiste gebruik van deze, die, dat en dit. Vier vlotte verwijswoorden die veel frisser ogen dan logge varianten als onderhavige of desbetreffende. Maar hoe zit...

tijd is geld

Vervelende klant aan de lijn

U vraagt in een e-mail of brief aan uw klant (cliënt, burger….) om dringend een afspraak te maken. Even later hangt die aan de lijn met vragen, terwijl alles toch in uw brief stond. Vervelend, dat soort klanten. Wel, de kans is groot dat uw klant niet zo...