“Effectieve communicatie in de zittingszaal draagt bij tot betere rechterlijke oordelen. Als Nationale ombudsman zag ik niet alleen dat burgers knel kwamen te zitten doordat ze de communicatie van de overheid vaak niet begrepen. Ik merkte dat het succes van het instituut Nationale Ombudsman zelf afhankelijk is van het gebruik van heldere taal. Bij mijn komst naar de Europese Rekenkamer in Luxemburg constateerde ik dat de taal van accountants weinig geschikt is om duidelijk te maken waar de Rekenkamer voor staat.”

(Alex Brenninkmeijer, voormalig rechter en nationale ombudsman van Nederland, nu lid van de Europese Rekenkamer)

Share This