Slecht leesbare teksten zijn het gevolg van grote luiheid.

Share This