oudewetpruik‘Een kromme wet is de aanloop naar een scheve schaats’, zei Antwerps procureur-generaal Yves Liégeois in de Standaard van 25 januari 2014.

De parketmagistraat pleit ervoor om ‘alles vanaf de bodem te herschrijven’.

Aanleiding voor dit pleidooi zijn de recente strafzaken waarbij criminelen vrijkwamen door procedurefouten. Zware criminelen als fraudeurs en drugdealers.

Straffeloosheid als gevolg van een vergissing van een onderzoeksrechter of magistraat, ondermijnt natuurlijk de rechtstaat. Liégeois verduidelijkt nu in de Standaard dat dergelijke vergissingen vaak het gevolg zijn van verouderde wetten en ondoordachte wetswijzigingen. ‘Ons wetboek is waanzinnig’, zegt de procureur-generaal, ‘een compilatie van absurditeiten die niemand begrijpt.

Daarom pleit Liégeois ervoor ‘om alles vanaf de bodem te herschrijven.’ Hij wordt daarin bijgetreden door collega-magistraten van het Brusselse en het Gentse parket.

Eeuwenoude wetboeken herschrijven is allicht een delicate onderneming, maar zeker niet onhaalbaar. Zo herschreef Nederland jaren geleden al zijn Burgerlijk Wetboek omdat de oude versie geen rekening hield met de rechtsevolutie. Duidelijke, werkbare wetten zijn onmisbaar in een democratie omdat ze mee zorgen voor veiligheid, rechtszekerheid en vertrouwen.

Share This