digitalerechtspraakOp 1 april geeft ons land het startschot voor een grondige justitiehervorming. Einddoel is een gedigitaliseerde justitie die sneller, efficiënter en meer gespecialiseerd werkt.
Als het over de modernisering van justitie gaat, staat Nederland alvast een stuk verder dan België. Dat blijkt ook uit het Nederlandse ‘Jaarplan van de Rechtspraak 2014’ dat begin maart werd bekendgemaakt.

Dit jaar zullen burgers en bedrijven in Nederland bepaalde zaken digitaal voor de rechter kunnen brengen. Zo verloopt het contact tussen rechtbanken en curatoren binnenkort volledig elektronisch, net als asiel- en vreemdelingenzaken bij enkele rechtbanken. Strafadvocaten kunnen dossiers in de loop van dit jaar via het digitale loket krijgen.

Grote ambitie voor 2014 in het Nederlandse Jaarplan is onder meer ‘starten met het sneller, begrijpelijker en toegankelijker maken van procedures.’

Sneller werken zónder kwaliteitsverlies kan alleen als dat samengaat met digitalisering én met vereenvoudiging, want dankzij toegankelijke procedures en heldere rechtspraak zal de rechtspraticus een pak minder tijd verliezen.

En nóg meer dan heldere ‘papieren’ communicatie, vraagt heldere ‘digitale’ communicatie om een goede taalbeheersing en de juiste schrijfskills.

Bron: www.rechtspraak.nl

Share This