Het Gelijkekansencentrum Unia koos voor een klaretaalopleiding van twee modules voor medewerkers met diverse profielen: diensthoofden, juristen, communicatiemedewerkers, medewerkers van lokale meldpunten…


De deelnemers analyseerden eigen tekstmateriaal en herschreven zinnen en een volledige tekst. De opdracht luidde: afkicken van de oude, vertrouwde schrijfstijl en de tips voor lezer- en doelgerichte communicatie consequent toepassen, ook én vooral als de boodschap complex is.

Heel duidelijke en concrete tips om mee aan de slag te gaan. Tof én nuttig dat we werken op teksten van onze organisatie. (Stefanie Buysse, medewerker Dienst Lokaal)

Share This