‘Doe maar gewoon’, zegt onze opa als een van zijn kleinkinderen het graag te bont maakt. Drie woorden, die ogenblikkelijk effect hebben. Wel, gewoon doen is even krachtig in geschreven taal. Vergelijkt u even deze zinnen:


  • De bvba Elo Design spitst zich toe op de productie van designmeubelen.
  • De bvba Elo Design produceert designmeubelen.
  • De heer Wouters gaat over tot dagvaarding van de erfgenamen.
  • De heer Wouters dagvaardt de erfgenamen.
  • Dit houdt in dat wij in beginsel om het even welk schadegeval verzekeren, behoudens de hierna vermelde gevallen van uitsluiting:
  • Dit betekent dat we elk schadegeval verzekeren, behalve:

Om de een of andere onverklaarbare reden gebruiken professionals op papier (veel) meer woorden dan nodig. Van ballast geraakt uw lezer geïrriteerd. Dagelijks ontdek ik pure ballast in professionele teksten. Niet verstandig, want nutteloze woorden en lege zinnen werken contraproductief. U wilt als klant of burger toch ook zo snel mogelijk weten waarom uw verzekeringsmaatschappij u een brief schrijft, waar die mail van uw raadsman over gaat of hoe de federale Ombudsman uw klacht beoordeelt.

Pakt u het bewúst wollig aan, dan onderschat u uw lezer. Want die is vandaag veel kritischer geworden. Als hij elders meer duidelijkheid krijgt, is hij weg.

O ja, met dank voor de tip, opa.

Share This