gehaktstrodefVeel professionals hebben de neiging erg lange zinnen te schrijven. Als ze dan als cursist tijdens de schrijftraining een lange zin korter willen maken, doen ze dat vaak door hem op te splitsen in meerdere korte zinnen.

Dat is prima op voorwaarde dat ze van hun tekst geen gehakt stro maken.

Gehakt stro of staccatostijl krijgt u als u korte zinnen na mekaar schrijft zonder dat ze een eenheid vormen.

  • In het huis van de vermoedelijke dader zijn verdovende middelen gevonden. De drugs zaten verstopt in een reiskoffer. De koffer stond op zolder. De vondst bedroeg tien zakjes cocaïne. De zakjes wogen elk vijftig gram.

Merkt u dat bijna elke zin op dezelfde wijze is opgebouwd, namelijk onderwerp, vervoegd werkwoord, rest van de zin. 

Resultaat is een monotone stijl die moeilijk leest omdat elke samenhang tussen de zinnen ontbreekt.

Vergelijk:

  • In het huis van de vermoedelijke dader is een halve kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een reiskoffer op zolder en waren verdeeld over tien zakjes van telkens vijftig gram.

Conlusie: zorg voor afwisseling (combinatie van korte en langere zinnen) en voor samenhang tussen de zinnen.

Uw voordeel: uw tekst wordt toegankelijker en dus interessanter.

Share This