rightSocialezekerheidsrecht is GOED gespeld.

‘Sociale zekerheid’ schrijft u uiteraard in twee woorden, maar van zodra een woordgroep deel uitmaakt van een samenstelling, schrijft u álle delen aan elkaar: zoals in socialezekerheidsrecht of socialezekerheidsbijdrage.

Waarom?

Hoe lang ze ook zijn, samenstellingen schrijft u in principe in één woord: strafprocesrechtspecialist, viersterrenhotel, vreemdemuntenpolitiek, langetermijnperspectieven,…

 

Soms krijgt een samenstelling een koppelteken.

Dat is onder meer het geval:

  • bij klinkerbotsing: mede-eigendom, zee-eend, auto-ongeluk
  • voor een deel dat begint met een hoofdletter: pro-Deoadvocaat
  • als de delen van de samenstelling gelijkwaardig zijn aan mekaar: rechter-plaatsvervanger
  • bij bijzondere voor- en nabepalingen: ex-man, substituut-procureur, non-actief, wet-Lejeune
Share This