hoofdletterraad“Moeten we de namen van rechtscolleges met hoofd- of met kleine letter schrijven?” 

Een pertinente vraag, die meermaals door advocaat-cursisten gesteld wordt.

De algemene regel is eenvoudig én dus makkelijk te onthouden:

Namen van instanties die niet uniek zijn, zoals ‘hof van beroep’, schrijft u met kleine letter. Want zij worden beschouwd als soortnamen en een soortnaam schrijft u met kleine letter.

Namen van instanties die wél uniek zijn, zoals ‘Raad van State’ schrijft u met hoofdletter, want die worden beschouwd als eigennamen en een eigennaam schrijft u doorgaans met hoofdletter.

Toegepast op hoven en rechtbanken wordt dat:

  • hof van beroep, hof van assisen, rechtbank van koophandel, vredegerecht, politierechtbank, arbeidsrechtbank,… Kleine letters dus, want deze rechtscolleges zijn niet enig in hun soort. Die regel geldt óók als u specifiek verwijst naar het hof van beroep van Antwerpen of de arbeidsrechtbank van Leuven. 
  • Hof van Cassatie, Rekenhof, Grondwettelijk Hof, Raad van State, Internationaal Strafhof, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,… Hoofdletters dus, want deze rechtscolleges zijn wél enig in hun soort.

De FOD Justitie past deze regel trouwens correct toe in de lijst met de nieuwe officiële benamingen van hoven en rechtbanken.
>> Klik verder naar de lijst met nieuwe benamingen van hoven en rechtbanken (bron: FOD Justitie)

Share This