inovereenstemmingmet-163703“In overeenstemming met” is één van die verouderde voorzetseluitdrukkingen die teksten van juristen zo log maken. Het goede nieuws is dat deze uitdrukkingen meestal een kort, vlot alternatief hebben. “In overeenstemming met’ wordt dan:

  • Volgens de wet hebt u recht op inzage en verbetering van uw gegevens.
  • Conform de wet…..

Tip: vervang logge voorzetseluitdrukkingen door een korter, modern alternatief. Bij voorkeur in ál uw teksten, maar zeker in correspondentie met klanten en burgers én in uw webteksten.

Uw voordelen: 

  • uw tekst oogt actueler en leest prettiger.
  • uw boodschap blijft juridisch even precies.

Andere voorbeelden van zware voorzetseluitdrukkingen zijn:

  • in hoofde van
  • ter attentie van
  • door middel van
  • met betrekking tot
  • ……

De lange lijst met zware voorzetseluitdrukkingen komt uitgebreid aan bod in de incompanytrainingen en individuele coachings van Bureau Klare Taal.

Share This