Klantgericht juridisch schrijven is een uitstekend plan. Het schept vertrouwen en het levert u een commercieel voordeel op. Want klanten grijpen automatisch naar de tekst die ze het best begrijpen. Ontdek het verschil:

Oorspronkelijke versie: Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de stedenbouwkundige vergunning verleend krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening ingeval onderhavige milieuvergunning in beroep wordt geweigerd, op de dag van de weigering van de milieuvergunning in laatste aanleg.
__________________________________________
Keuze van de klant: Zodra uw milieuvergunning in beroep geweigerd wordt, vervalt ook uw stedenbouwkundige vergunning.

Share This