knoflook_0‘Liever knoflook dan ui’, zei ik op het seminarie ‘Helder juridisch schrijven’ afgelopen zaterdag in Antwerpen. De nieuwsgierigheid was meteen gewekt. Daarom krijgt ook ú de tip.

Een uischilstructuur is een lange zin waarbij bijzinnen ingebed liggen in de hoofdzin, als schillen in een ui. Splitst u die zin en gebruikt u juiste verbindingswoorden dan krijgt u een knoflookstructuur. Uw zinnen blijven met elkaar verbonden, net als de teentjes van een knoflook.

Een voorbeeld

Ui:

Indien voor de beoordeling van het foutief gedrag van de aannemer (of zijn onderaannemer), die moet beoordeeld worden tegen het licht van de figuur van de normaal voorzichtige aannemer, de regels van de kunst en de technische gebruiken, effectief een expertise vereist is, kan de verzekeraar een dergelijk onderzoek niet, zoals thans wel gebeurt, op basis van een kosten-batenanalyse afwijzen.

Knoflook:

Als er voor de beoordeling van het foutief gedrag van de aannemer of onderaannemer effectief een expertise vereist is, dan kan de verzekeraar die niet afwijzen op basis van een kostenbatenanalyse. De expert onderzoekt immers of de aannemer of onderaannemer zich gedragen heeft als een normaal voorzichtig aannemer en gehandeld heeft volgens de regels van de kunst en de technische gebruiken. 

Conclusie: Knoflook leest een stuk vlotter dan ui.

Share This