Even onverteerbaar als een lintworm in uw darmen, is een lintworm in uw tekst. Zo een taalkundige lintworm is een ‘wormachtige zin’ die ontstaat door bijzinnen in bijzinnen te schrijven.

Bijvoorbeeld‘Het medisch attest, dat duidelijk het bestaan van een medische toestand en van een actuele behandeling bepaalt, wat in de eerste plaats geleid heeft tot een beslissing van ontvankelijkheid, en de overige gegevens, die opgenomen zijn in het dossier, beschrijven de nood aan verdere verzorging en de onmogelijkheid tot terugkeer. 

Resultaat: een ingewikkelde zin waarvan de inhoud moeilijk te vatten én nog moeilijker te onthouden is.

Conclusie: stop in uw tekst geen lintworm, dan hoeft uw lezer hem ook niet te ontrafelen.

Hoe vermijdt u lintwormen? Door zinsdelen die bij elkaar horen, zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen. Een overdreven lange zin splitst u op in meerdere zinnen.

Extra tip: uw tekst wordt nóg interessanter als u hem ‘menselijker’ maakt. Dat doet u door eenvoudig ‘meer mens’ in uw tekst te stoppen. Wees gerust, uw tekst blijft even zakelijk en correct.

Herschreven:

‘Zowel het medisch attest als de overige gegevens uit het dossier tonen aan dat mijn cliënt nood heeft aan verdere verzorging en dat hij onmogelijk kan terugkeren naar het herkomstland. Eerder is uit het medisch attest gebleken dat mijn cliënt effectief ziek is en een medische behandeling krijgt. Dit leidde trouwens al tot de ontvankelijheidsbeslissing.

Uw voordeel: uw lezer zal uw zin beter begrijpen, interessanter vinden én beter onthouden.

Share This