aanloopzinnenAls beroepsmensen willen benadrukken hoe belangrijk ze iets vinden of hoe zeker ze van hun standpunt zijn, doen ze dat vaak met een aanloop:

  • Het staat buiten kijf dat…
  • Het spreekt voor zich dat…
  • Het is onmiskenbaar zo dat…
  • Wij vinden het daarom uiterst belangrijk dat….

Met deze ‘aanlopen’ hoopt de professional zijn lezer nóg meer te overtuigen. Toch is het tegendeel waar.

Leest u even deze voorbeelden:

OrigineelHet is daarom onmiskenbaar zo dat de heer Peeters zich ten aanzien van de eisers allerminst als een ‘normaal, zorgvuldig en voorzichtig’ persoon heeft gedragen.
Herschreven: Daarom gedraagt de heer Peeters zich tegenover de eisers allerminst als normaal, zorgvuldig en voorzichtig persoon.

Origineel: We vinden het uiterst belangrijk dat de begeleider altijd uitgaat van het belang van het kind.
Herschreven: Een begeleider moet het belang van het kind altijd laten primeren.

Voelt u het verschil?

In de herschreven versie zit de essentie vooraan, terwijl de originele versie begint met een nietszeggende hoofdzin: ‘Het is daarom onmiskenbaar zo dat’, We vinden het belangrijk dat’. De essentie zit telkens achteraan, verstopt in een bijzin.

Let u bovendien op de lengte van de zinnen. In de originele versie hebt u beduidend meer woorden nodig om uw boodschap te brengen dan in de herschreven versie.

Twee keer raden welke versie de grootste plakfactor heeft.

Conclusie: schrap inhoudsloze aanloopzinnen en zet belangrijke informatie vooraan.

Uw voordeel: uw teksten worden krachtiger, korter en vlotter leesbaar.

Share This