Omdat u gewend bent aan dit soort woorden? Omdat uw werkgever of stagemeester ze gebruikt? Omdat u hoopt zakelijk en ernstig over te komen?

Goede argumenten misschien, maar niet goed genoeg. Want dit soort archaïsch taalgebruik maakt uw tekst vooral log, saai en ontoegankelijk.

Hoe maakt u uw teksten interessanter, krachtiger? Door oubollige woorden te vervangen door hun moderne variant. Of door ze te schrappen als ze geen meerwaarde bieden, wat ook vaak het geval is.

Niet overtuigd? Lees dan deze zinnen hardop en u hoort meteen het verschil.

Heden kan ik u, in reactie op uw schrijven, bevestigen dat partijen gedurende lange tijd gepoogd hebben om tot een akkoord te komen aangaande het bezoekrecht.

of

Vandaag kan ik u in reactie op uw brief bevestigen dat partijen lange tijd geprobeerd hebben om tot een akkoord te komen over het bezoekrecht.

of

Ik bevestig dat partijen lange tijd geprobeerd hebben om tot een akkoord over het bezoekrecht te komen.

Extra troef: door oubollige woorden te vervangen of te schrappen wordt uw zin doorgaans korter waardoor uw lezer hem sneller begrijpt.

Share This