Geregeld ontvang ik mails met frappante, soms hilarische staaltjes wetgevende abracadabra, zoals het artikel 12 uit de nieuwe privacywet. In een complexe zin van maar liefst 58 woorden, verplicht de wetgever een ander om beknopt, eenvoudig en transparant te communiceren.

Hoeveel tijd verliest een jurist aan het uitpluizen van slecht geschreven wetten, denkt u? Om nog maar te zwijgen van de rest van de mensheid, die óók geacht wordt de wet te kennen.

O ja, hieronder leest u dit fameuze artikel, met dank aan Jens Van Lathem, juridisch consulent bij het Cultuurloket  in Brussel.

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de in artikel 13 en 14 bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt, in het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is.

Ook last van wetgevende abracadabra of regulitis? Mail uw voorbeeld gerust naar gonnie@bureauklaretaal.be. Eentje volstaat.

Share This