O ironie

O ironie

Geregeld ontvang ik mails met frappante, soms hilarische staaltjes wetgevende abracadabra, zoals het artikel 12 uit de nieuwe privacywet. In een complexe zin van maar liefst 58 woorden, verplicht de wetgever een ander om beknopt, eenvoudig en transparant te...
Bekomen of verkrijgen

Bekomen of verkrijgen

Tijdens een van de maatopleidingen Heldere arresten schrijven vroeg een rechter of je het werkwoord bekomen kan gebruiken in de betekenis van verkrijgen.  Bijvoorbeeld in de zin ‘U kunt een vergunning bekomen’. Bekomen doe je vooral van een slechte...
Maatopleiding magistraten

Maatopleiding magistraten

    Voor het eerst mocht Bureau Klare Taal een maatopleiding Heldere arresten schrijven ontwikkelen. De opdrachtgever is de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Intussen volgden twee groepen Nederlandstalige rechters van de Raad deze opleiding. Midden maart...
Vind de fout én schrap ballast

Vind de fout én schrap ballast

De confrater zal contact opnemen van zodra ze alle informatie met betrekking tot het dossier heeft kunnen inkijken. De confrater neemt contact op zodra ze alle informatie over het dossier heeft kunnen inkijken. De combinatie ‘van zodra’ spot ik geregeld in...